L'Ajuntament de Viladecavalls adjudica a RUBATEC contracte d'enllumenat públic

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Viladecavalls ha adjudicat a RUBATEC el contracte de subministrament d'elements d'enllumenat públic de l'Etapa 1 de l'Actuació 2 de correcció de deficiències en l'enllumenat públic de Viladecavalls, en l'àmbit d'actuació de la Fase 3 de renovació de llumeneres LED. (+info)