Qui som

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC S.A. es crea al 1995 i és una empresa de serveis integrada a Civis Corporación. Des de la seva creació ha anat especialitzant-se en la prestació de diferents serveis de manteniment i actuacions d'obres civil, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat.Principals Magnituds

Evolució de la facturació (mill. €)

Evolució de la plantilla (num. de treballadors)Els nostres valors

El nostre objectiu és la creació de valor en termes de sostenibilitat tant econòmica, com social i ambiental, atenent els interessos dels nostres clients, de l'equip humà de l'empresa, del medi ambient i de la societat.

Descàrrega els certificats amb normes ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 50.001, ISO 45001 i SGE 21

 
Descàrrega la nostra Política del Sistema Integrat de Gestió