Posem a la vostra disposició els comptes anuals dels darrers exercicis de RUBATEC: