Construcció d'una xarxa d'acumulament d'aigües freàtiques a la muntanya de Montjuïc