Explotació i manteniment de l'EDAR d’Horta de Sant Joan