Adequació interior per al nou servei d'Atenció a la Dependència a Ciutat Vella