Conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i artístic de la ciutat de Barcelona