Instal·lació d'Enllumenat Led al Túnel de la Vila Olímpica