Instal·lació de climatització de la planta primera de l'edifici Escar