Remodelació de les instal·lacions d’enllumenat exterior al nucli urbà de Badía del Vallès