Renovació enllumenat públic amb LED a Cova Solera i Can Jardí a Rubí