Substitució de 25 equips de recàrrega per a vehicles elèctrics