Substitució de columnes d’enllumenat públic al Port Vell de Barcelona