Distribució i retirada de tanques del Ajuntament de Barcelona