Projecte d'Urbanització provisional solar carrer Santa Rosalía