L’especialització ha portat a RUBATEC a estructurar les seves activitats en sis àrees principals: Aigua, Manteniment d'Infraestructures, Manteniment d'Edificis, Instal·lacions, Neteja i Eficiència Energètica.

Aigua

Contribuïm al respecte pel medi ambient amb la depuració

 • Explotació, manteniment i conservació d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR)
 • Explotació i manteniment de sistemes de sanejament
 • Reparació i manteniment de xarxa de col·lectors


Manteniment d'Infraestructures

Realitzem obres d’urbanització i mantenim els espais públics urbans amb el més gran respecte per al Medi Ambient

 • Obres urbanes: urbanitzacions, carrils bici, canalitzacions, ...
 • Manteniment obra civil en espais públics: paviments i mobiliari urbà municipal, espais portuaris
 • Manteniment i rehabilitació de ponts


Manteniment d'Edificis

Mantenim tota mena d'instal·lacions en edificis amb la més gran qualitat tècnica i centrant-nos en la seva eficiència energètica

 • Manteniment d’edificis de serveis, oficines, seus d’organismes públics i privats
 • Instal·lacions elèctriques, mecàniques, clima, ACS, veu i dades, gas, PCI,…
 • Monitoratge de consums
 • Implantació de GMAO


Instal·lacions

Gestionem eficientment l’enllumenat públic i els semàfors dels municipis

 • Instal·lacions d’enllumenat i semàfors
 • Manteniment i conservació d’enllumenat municipal
 • Projectes ESE


Neteja

Realitzem serveis de neteja d’edificis així com de recollida de residus i neteja viària

 • Neteja d’edificis
 • Neteja d’espais públics, estacions de ferrocarrils, auditoris
 • Neteja d'instal·lacions esportives


Eficiència Energètica

Com a Empresa de Serveis Energètics duem a terme i financem projectes d’eficiència energètica en instal·lacions així com ens encarreguem de la gestió energètica dels edificis

 • Auditories, diagnosi i projectes de millora d’eficiència energètica
 • Implantació de mesures d’estalvi energètic
 • Monitoratge i plans de mesura i verificació
 • Gestió energètica