L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès adjudica a RUBATEC la renovació parcial de l'enllumenat

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès adjudica a RUBATEC la renovació parcial de l'enllumenat públic substituint llumeneres existents per unes amb tecnologia LED. (+info)