L'Ajuntament del Prat de Llobregat adjudica a RUBATEC el contracte de servei de manteniment

 

 

 

 

 

L'Ajuntament del Prat de Llobregat adjudica a RUBATEC el contracte de servei de manteniment correctiu dels elements constructius de la ciutat: paviments voreres, guals, escocells, vorades i rigoles. (+info)