L'Ajuntament de Barcelona adjudica a RUBATEC contracte d'obres d'arranjament de voreres al Districte de Les Corts

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Barcelona, Districte de Les Corts, ha adjudicat a RUBATEC el contracte que té per objecte les obres d'arranjament de voreres al Districte de Les Corts durant l'any 2019, amb mesures de contractació pública sostenible. (+info)