La Generalitat de Catalunya adjudica a RUBATEC contracte de manteniment

 

 

 

 

 

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat a RUBATEC el contracte de servei de manteniment multi tècnic i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de diverses dependències i edificis adscrits a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Lot 1, 2 i 3: Barcelona Ciutat. (+info)