Aigües de Barcelona adjudica a RUBATEC l'Acord Marc de manteniment de la Xarxa de Col·lectors

 

 

 

 

 

 

Aigües de Barcelona ha adjudicat a RUBATEC l'Acord Marc del servei de manteniment i conservació de la xarxa de col·lectors d'aigües residuals i de la xarxa d'aigües regenerades de l'àrea metropolitana de Barcelona, durant un període de quatre anys. (+info)