RUBATEC ACONSEGUEIX LA CERTIFICACIÓ DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ ÈTICA I SOCIALMENT RESPONSABLE AMB LA NORMA SGE 21 DE FORÉTICA

 

 

RUBATEC ha obtingut el certificat que acredita que el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable de SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. ha superat amb èxit l'auditoria d'implantació de la Norma SGE 21:2017 de Forética. 1a Norma europea certificable en RSC que estableix els requisits que ha de complir una organització per a integrar en la seva estratègia i gestió els reptes socials, ambientals, i de bon govern, facilitant la incorporació dels valors de l'organització en tots els seus processos i activitats.

 

Aquesta certificació té correspondència amb els principals marcs de transparència i reporting per a maximitzar sinergies (Pacte Mundial, GRI...), sent compatible amb altres Sistemes de Gestió i les seves corresponents certificacions en matèria de Qualitat, Medi Ambient, Eficiència Energètica, i Seguretat i Salut Laboral, amb els que l'Empresa ja compta.

 

La Direcció ha volgut incorporar una cultura responsable en l'Organització i apostar per fer pública la imatge de l'empresa com responsable, innovadora i sostenible dins del sector en el qual desenvolupa la seva activitat.  (+info)