RUBATEC comença a explotar l'EDAR Martorell

 

 

  

RUBATEC comença a explotar, per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'EDAR Martorell el 12 de febrer de 2021.

Una Depuradora amb un cabal de disseny de 10.500 m³/dia i que rep l'aigua residual d'una població equivalent de 61.250 habitants.

El tipus de tractament és biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor, disposa de dues línies de pretractament, dos decantadors primaris i dos decantadors secundaris.

El sistema de col·lectors té una longitud de 10 km i compta amb l'ajuda d'una Estació de Bombament. (+info)