L'Ajuntament de Cubelles adjudica a RUBATEC el contracte d'enllumenat LED del municipi

 

   

 

  

 

 

L'Ajuntament de Cubelles ha adjudicat a RUBATEC el contracte de serveis de manteniment, subministrament de llumeneres de tipologia LED, i obres d’adequació a la normativa de l’enllumenat públic del municipi de Cubelles. (+info)