Infraestructures.cat adjudica a RUBATEC Acord Marc obres RAM. Lots 1 i 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructures.cat ha adjudicat a RUBATEC l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del Departament d’Educació amb finançament “Next Generation EU”, provinent de l’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (FEDER REACT-UE) com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la COVID-19. Clau EDU-21902.

Lot 1: Serveis Territorials del Baix Llobregat, i Barcelona-Comarques

Lot 4: Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental i Vallès

Occidental. (+info)