Infraestructures.cat adjudica a RUBATEC contrato de obres de red de fibra óptica en Lleida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Infraestructures.cat ha adjudicado a RUBATEC el contrato de obra de ejecución de les obras de la Red troncal de Fibra óptica en la provincia de Lleida F1b. Fase 3 Tramo Balaguer - les Avellanes, tramo Gerb y tramo Talarn. (+info)