B:SM adjudicar a RUBATEC servei de recàrrega per a vehicles elèctrics

 

 

 

 

B:SM ha adjudicat a RUBATEC el contracte relatiu al servei de manteniment integral de la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics en les dependències del Grup B:SM (PDRs Off Street) i via pública (PDRs On Street) gestionats per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (+info)