Institut Municipal de Mercats adjudica a RUBATEC reforma de climatització del Mercat de la Marina

 

 

 

 

 

  

 

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha adjudicat a RUBATEC el contracte d'obres de reforma del sistema de climatització del Mercat de la Marina de Barcelona. (+info)